Niveaumeters

SENSORS.NL levert een uitgebreid programma niveausensoren voor vloeistoffen en vaste stoffen. Niveau wordt met behulp van verschillende meetmethoden gemeten en omgezet naar een elektronisch signaal of schakelend contact. Typische toepassingen voor continue niveaumeting zijn procestanks, opslagtanks, watertanks, grondwaterputten, silo’s, brandstoftanks in de proces en maritieme industrie.