INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

Sensors.nl respekterar webbplatsbesökarnas integritet och ser till att den (personliga) information som du lämnar till oss behandlas konfidentiellt. (Personliga) uppgifter behandlas på ett sätt som är förenligt med lagens krav.

ÄNDAMÅLEN MED DATABEHANDLINGEN

Dina personuppgifter behandlas av oss för att ingå och genomföra avtal och för att hantera de relationer som uppstår. För att behandla uppgifter som matas in via formulär använder vi GravityForms i WordPress eller via Mailchimp. Uppgifter som begärs via formulär på vår webbplats krävs av ovanstående skäl. Om personuppgifter inte lämnas kan vi inte kontakta dig eller, vid prenumeration av nyhetsbrev, informera dig om våra tjänster och aktiviteter.

Om du fyller i ett formulär för kontakt/offert, ansökan eller nyhetsbrev på webbplatsen, eller skickar ett e-postmeddelande till oss, kommer de uppgifter du skickar till oss att sparas så länge som det är nödvändigt för att formuläret eller e-postmeddelandet ska kunna besvaras och behandlas. Vi använder följande lagringsperioder för detta ändamål:

  • Kontaktformulär (via Gravity Forms): 1 år
  • Nyhetsbrev (via Mailchimp): Tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.
  • Andra formulär: (via Gravity Forms): 1 år

SÄKERHET

Alla uppgifter som du utbyter med Sensors.nl via vår webbplats krypteras med SSL-säkerhet baserat på HTTPS-protokollet.

BESÖKSDATA OCH GOOGLE ANALYTICS

Vi använder Google Analytics för att spåra allmänna besöksdata. Uppgifterna används för statistiska analyser av besöks- och klickbeteende på webbplatsen. Vi använder den också för att optimera webbplatsens funktion. Vi har också ställt in Google Analytics så att det är integritetsvänligt, så IP-adresser anonymiseras och data skickas via en säker anslutning.

Vi har ett behandlingsavtal med Google. Statistikuppgifterna överförs till och lagras av Google på servrar i Europa och USA. Läs Googles sekretesspolicy för mer information, liksom Google Analytics specifika sekretesspolicy. För information om hur Google följer GDPR har Google särskilda sidor: Google Cloud och GDPR och vad Google gör när det gäller dataskydd.

Google använder denna information för att spåra hur vår webbplats används och för att ge oss rapporter om webbplatsen. Google kan ge denna information till tredje part om Google är juridiskt förpliktigad att göra det, eller om dessa tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Vi har inget inflytande över detta.

Observera att dessa uppgifter aldrig kan spåras tillbaka till dig som person eller individ av Sensors.nl, utom i situationer där du identifierar dig som person genom ett av formulären på webbplatsen. Detta kan till exempel göras genom att lämna en e-postadress när du prenumererar på nyhetsbrevet. I sådana fall kan ditt besöksbeteende kopplas till de uppgifter som lämnats in.

De uppgifter som samlas in av Sensors.nl kommer inte att lämnas ut till tredje part.

HOTJAR

Med hjälp av Hotjar-verktyget kan vi se var besökarna klickar på webbplatsen och i vilken utsträckning besökarna scrollar ner på sidorna. Dessa uppgifter är helt anonymiserade och kan därför inte spåras tillbaka till enskilda personer.

PROFILERING

Marknadsföringscookies används för att skapa profiler baserat på beteende på webbplatsen så att vi kan visa besökare relevanta annonser på andra webbplatser. På så sätt kan du som besökare se relevanta annonser, eftersom de matchar ditt tidigare visade beteende på webbplatsen. Med detta hoppas vi kunna informera dig ännu bättre om våra tjänster och artiklar. Dessa uppgifter kan inte spåras tillbaka till en specifik person.

BEARBETNINGSFÖRETAGETS AVTAL

Vi har undertecknat ett behandlingsavtal med alla företag som behandlar våra uppgifter. I detta avtal fastställs bland annat vad personuppgifterna får behandlas för och vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas där personuppgifterna lagras. I avtalet anges också att den som behandlar uppgifterna måste behandla dem konfidentiellt och inte på eget initiativ får behandla dem för ett annat ändamål än det som anges i behandlingsavtalet.

INSPEKTION, RÄTTELSE OCH RÄTT ATT INVÄNDA

Om du har en relation med vårt företag har du möjlighet att se dina personuppgifter på skriftlig begäran. Om den översikt som vi tillhandahåller innehåller felaktigheter kan du skriftligen begära att vi ändrar eller tar bort uppgifterna. Dessutom har du rätt att begära att dina uppgifter ska finnas i en fil så att en annan part kan få och använda dessa uppgifter från dig. Dessutom kan du skriftligen meddela oss om du inte vill bli kontaktad (per post eller e-post) med information om våra produkter och tjänster genom att meddela oss på denna adress:

Sensors.nl
Lage Ham 172-178
5102 AE Dongen
Nederländerna

Eller skicka till [email protected]

Om du inte håller med om hur vi behandlar dina personuppgifter och du inte kan komma överens med oss har du möjlighet att lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten. Detta kan skickas till:

Myndighet för personuppgifter
Postbox 93374
2509 AJ HAGUE

ÄNDRA SEKRETESSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Ändringar kommer att publiceras på denna webbplats.

ANSVARSFÖRKLARING

Även om största möjliga omsorg har lagts ner på att utveckla och underhålla denna webbplats finns det en möjlighet att viss information kan bli felaktig med tiden. Sensors.nl tar inget ansvar för konsekvenserna av aktiviteter som vidtas på grundval av den information som tillhandahålls på denna webbplats. Sensors.nl har inga förpliktelser som kan härledas från innehållet på denna webbplats, med undantag för de fall där ett skriftligt avtal har ingåtts.

TREDJEPARTSKÄLLOR.

Vissa referenser på denna webbplats leder till informationskällor som upprätthålls av tredje part som Sensors.nl inte har någon kontroll över. Sensors.nl har inget ansvar för riktigheten eller någon annan aspekt av dessa informationskällor.

MYNDIGHET

Upphovsrätten till allt innehåll på denna webbplats tillhör Sensors.nl, om inte annat uttryckligen anges, till exempel genom källhänvisningar. Ingen del av applikationerna, texterna eller grafiken på denna webbplats får reproduceras och/eller offentliggöras genom tryckning, fotokopiering, faxning, omskrivning, lagring i en automatiserad datafil eller på något annat sätt som gäller hela eller delar av bearbetningen, utan Sensors.nl:s uttryckliga skriftliga förhandstillstånd.

UTTALANDE OM KAKOR

Sensors.nl använder cookies. Sensors.nl använder cookies för att anonymt analysera trafiken på webbplatsen så att vi kan anpassa funktionaliteten och effektiviteten. Vi använder också cookies för att anpassa innehåll och annonser efter samtycke.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att effektivisera användarupplevelsen. Enligt lag får vi lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för användningen av webbplatsen. För alla andra typer av cookies behöver vi ditt samtycke. Den här webbplatsen använder olika typer av kakor. Vissa cookies sätts av tjänster från tredje part som visas på våra sidor.

Ditt samtycke gäller följande områden: www.sensors.nl

COOKIES (DIREKT PLACERADE):

Cookies från WordPress
Dessa cookies håller bland annat reda på om besökaren är inloggad.

Wordfence-cookies
Dessa cookies sätts av säkerhetsskäl. Wordfence följer GDPR fullt ut.

COOKIES (EFTER SAMTYCKE):

Kakor: Google AdWords
Dessa cookies används för att anpassa annonser till din profil så att de är så relevanta som möjligt för dig.

Kakor: Google Analytics
För "Google Analytics" ställs vissa cookies in för att skapa rapporter om våra användare för att förbättra webbplatsen. Dessutom innehåller Analytics-koden DoubleClick-funktionen för att visa relevanta banners i Googles innehållsnätverk.

Kakor: Hotjar
Syfte: Med hjälp av Hotjar-verktyget kan vi se var vi klickar besökare på webbplatsen och i vilken utsträckning besökarna scrollar ner på sidorna. Dessa uppgifter är helt anonymiserade och kan därför inte spåras tillbaka till enskilda personer.

OM POLICYN

Denna sekretess- och cookiepolicy kan ändras från tid till annan för att tillkännage ändringar och efterföljande konsekvenser för inhämtning och hantering av uppgifter. Om ändringar görs i detta dokument kan du se datumet längst ner i dokumentet när detta senast gjordes. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vårt sätt att hantera data och att ändra de villkor som beskrivs i sekretess- och cookiepolicyn och att tillämpa dessa ändringar på alla dina data. Om du besöker vår webbplats godkänner du de då gällande villkoren i sekretess- och cookiepolicyn.

Mer information om kakor och lagstiftning om kakor finns på följande webbplats www.youronlinechoices.com.

Senast redigerad: 20 juli 2020