Sensorer behövs överallt

Sensorer behövs i hela industrin och har ofta en betydande inverkan på systemens och processernas korrekta funktion och kvalitetssäkring. Därför måste produkterna vara av hög kvalitet, användarvänliga och robusta.

Vår framgång

Sensors.co.uk:s framgång bygger på ständig innovation, hållbar kvalitet och ett nära samarbete med våra leverantörer. Genom vår erfarenhet inom olika branscher har vi byggt upp kunskap för att implementera ett stort antal av de senaste sensorteknikerna. Med ett team av produktspecialister arbetar vi från vårt kontor i Nederländerna med målet att förverkliga pålitliga mätlösningar för våra kunder.

Industriellt kunnande

Med över 35 års erfarenhet och expertis vet vi vad som gör skillnad för dig. Med vår "varför inte"-mentalitet förstår vi att din verksamhet inte är standard. SENSORS.NL har åtagit sig att rekommendera de bästa produkterna och tjänsterna för dig.

Från idé till lösning

Vi är din partner för skräddarsydda lösningar inom mätteknik. Tillsammans med dig omvandlar vi idéer till lösningar.

A-märken

Förutom de inkluderade A-varumärkena har SENSORS.NL även inkluderat sin egen produktlinje. Dessa sensorer köps in i stora mängder, vilket gör att vi kan erbjuda dem mer konkurrenskraftigt till våra kunder. Om du behöver specialpriser eller teknisk rådgivning för ditt projekt, vänligen kontakta oss.

 

[/row]

Bland våra kunder finns välkända företag inom fordonsindustrin, byggteknik, processautomation, maskinteknik, sjöfart och offshore, fritidsbåtar och inlandssjöfart, hydraulik, värme och ventilation, kranar och transporter, luftkonditionering och kylning samt jordbruk.

Sensors.nl är en del av Marktechnical BV.

Marktechnical Sensors & Controls grundades 1983 och är en ledande totalleverantör av sensorer för industrin och sjöfartssektorn. Med ett entusiastiskt team av yrkesverksamma arbetar vi från våra kontor i Nederländerna och Belgien med målet att förverkliga tillförlitliga mätlösningar för våra kunder. Ständig innovation på en marknad i snabb utveckling, teknisk kundinsikt, korta kommunikationsvägar, förnyade lagerkoncept och relationsdrivet förhållningssätt är vad som gett Marktechnical sitt utmärkta namn.

Dina förmåner och våra tjänster

leveranserbjudande

 • Nivågivare, flottörbrytare
 • Ultraljudsflödesmätare
 • Temperaturgivare för kontakt, kabel och yta
 • Temperaturgivare för kanal och nedsänkning
 • Sensorer för utomhus- och rumstemperatur
 • Sensorer för höga temperaturer
 • Kombinationsgivare temperatur/fuktighet
 • Anordningar för mätning, utvärdering och kontroll
 • Räknare, timers, panelmätare
 • Frekvensomriktare
 • Bränsleförbrukningsmätare
 • Tryckgivare (relativa, absoluta och differentiella)
 • Tryckvakter, tryckvakter
 • Manometrar, tryckmätare, termometrar
 • Uppvärmningsteknik
 • Jordbruk och bevattning
 • Industriell automatisering
 • Display, styrenheter
 • CO2-CO-sensorer för övervakning av rum och kanaler
 • Rök- och vattendetektering
 • Mätning av nivå med ultraljud
 • Väderstationer
 • Säkerhetsregulatorer
 • Termostater, frostskyddstermostater
 • Konditionering av signaler
 • Flödesbrytare, flödesmätare
 • Ventiler och ventilblock
 • Servomotorer
 • Explosionssäkra instrument
 • Flödes- och processindikatorer
 • Trådlösa system, larmsystem
 • Sjöfartsteknik
 • Teknik för tryckluft
 • Hushållsapparater

Utställningar 2023

Monter: 1235, Hall 1