POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Sensors.nl szanuje prywatność osób odwiedzających jego stronę internetową i zapewnia, że (osobiste) dane, które nam przekazujesz, są traktowane jako poufne. Dane (osobowe) będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawierania i realizacji umów oraz zarządzania wynikającymi z nich relacjami. Do przetwarzania danych wprowadzanych poprzez formularze wykorzystujemy GravityForms w WordPressie lub poprzez Mailchimp. Dane wymagane poprzez formularze na naszej stronie internetowej są wymagane z powyższych powodów. W przypadku niepodania danych osobowych nie możemy się z Państwem skontaktować lub, w przypadku subskrypcji newslettera, poinformować o naszych usługach i działaniach.

Jeśli wypełnisz na stronie internetowej formularz kontaktowy/ofertowy, aplikacyjny lub newsletterowy, lub wyślesz nam e-mail, przesłane przez Ciebie dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne zgodnie z charakterem formularza lub treścią Twojego e-maila, aby można było na nie w pełni odpowiedzieć i przetworzyć. W tym celu stosujemy następujące okresy przechowywania danych:

  • Formularz kontaktowy (poprzez Gravity Forms): 1 rok
  • Newsletter (za pośrednictwem Mailchimp): Do momentu wypisania się z newslettera.
  • Inne formularze: (poprzez Gravity Forms): 1 rok

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie dane, które wymieniasz z Sensors.nl za pośrednictwem naszej strony internetowej są szyfrowane za pomocą zabezpieczeń SSL opartych na protokole HTTPS.

DANE O ODWIEDZAJĄCYCH I GOOGLE ANALYTICS

Używamy Google Analytics do śledzenia ogólnych danych dotyczących odwiedzin. Dane te są wykorzystywane do analiz statystycznych zachowań związanych z odwiedzaniem i klikaniem na stronie internetowej. Wykorzystujemy je również do optymalizacji funkcjonowania strony internetowej. Ponadto ustawiliśmy Google Analytics tak, aby był przyjazny dla prywatności, dlatego adresy IP są anonimizowane, a dane są przesyłane przez bezpieczne połączenie.

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z firmą Google. Dane statystyczne są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google, aby uzyskać więcej informacji, a także ze szczegółową polityką prywatności Google Analytics. Aby uzyskać informacje o tym, jak Google jest zgodny z GDPR, Google ma specjalne strony: Google Cloud a GDPR i co robi Google w zakresie ochrony danych osobowych.

Google wykorzystuje te informacje do śledzenia sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz do dostarczania nam raportów na temat strony internetowej. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to prawnie wymagane lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Nie mamy na to żadnego wpływu.

Należy pamiętać, że dane te nigdy nie mogą zostać powiązane z Tobą jako osobą lub jednostką przez Sensors.nl, z wyjątkiem sytuacji, w których identyfikujesz się jako osoba poprzez jeden z formularzy na stronie internetowej. Można to zrobić na przykład poprzez pozostawienie adresu e-mail podczas zapisywania się na newsletter. W takich przypadkach zachowanie użytkownika podczas odwiedzin może być powiązane z wprowadzonymi danymi.

Dane zebrane przez Sensors.nl nie będą udostępniane osobom trzecim.

HOTJAR

Narzędzie Hotjar pozwala nam zobaczyć, gdzie odwiedzający klikają na stronie i w jakim stopniu przewijają strony. Dane te są całkowicie anonimowe i dlatego nie mogą być przypisane do konkretnych osób.

PROFILOWANIE

Na podstawie zachowania na stronie internetowej marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do tworzenia profili, dzięki którym możemy pokazywać odwiedzającym odpowiednie reklamy na innych stronach. Dzięki temu Ty jako odwiedzający możesz zobaczyć odpowiednie reklamy, ponieważ odpowiadają one Twojemu wcześniejszemu zachowaniu na stronie internetowej. Dzięki temu mamy nadzieję jeszcze lepiej informować Państwa o naszych usługach i artykułach. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby.

UMOWA Z PRZETWÓRCĄ

Ze wszystkimi firmami, które przetwarzają nasze dane, podpisaliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Określa ona między innymi, w jakim celu dane osobowe mogą być przetwarzane i jakie środki bezpieczeństwa muszą być podjęte w miejscu przechowywania danych osobowych. Stanowi ona również, że osoba przetwarzająca dane musi traktować je poufnie i nie może z własnej inicjatywy przetwarzać ich w celu innym niż określony w umowie o przetwarzaniu.

KONTROLA, KOREKTA I PRAWO DO SPRZECIWU

Jeżeli pozostają Państwo w relacji z naszą firmą, mają Państwo możliwość wglądu do swoich danych osobowych na pisemny wniosek. Jeżeli udostępnione przez nas zestawienie zawiera nieścisłości, mogą Państwo zwrócić się do nas na piśmie o zmianę lub usunięcie danych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać umieszczenia swoich danych w pliku, aby inna strona mogła uzyskać i wykorzystać te dane od Państwa. Ponadto możesz poinformować nas na piśmie, jeśli nie chcesz, aby kontaktowano się z Tobą (pocztą lub pocztą elektroniczną) z informacjami o naszych produktach i usługach, powiadamiając nas pod adresem:

Sensors.nl
Lage Ham 172-178
5102 AE Dongen
Holandia

Lub wysłać pocztą na adres [email protected]

W przypadku, gdy nie zgadzasz się z tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe i nie możesz dojść z nami do porozumienia, masz możliwość wniesienia skargi do Urzędu Danych Osobowych. Można ją wysłać na adres:

Organ ds. danych osobowych
PO Box 93374
2509 AJ HAGA

ZMIANA OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.

DISCLAIMER

Mimo, że dołożono wszelkich starań przy tworzeniu i utrzymaniu tej strony, istnieje możliwość, że niektóre informacje mogą z czasem stać się niedokładne. Sensors.nl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych na podstawie informacji zawartych na tej stronie. Z zawartości tej witryny nie wynikają żadne zobowiązania Sensors.nl, z wyjątkiem przypadków, w których zawarto pisemną umowę.

ŹRÓDŁA OSÓB TRZECICH

Niektóre odniesienia na tej stronie prowadzą do źródeł informacji utrzymywanych przez osoby trzecie, nad którymi Sensors.nl nie ma kontroli. Sensors.nl nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub jakikolwiek inny aspekt tych źródeł informacji.

AUTOR

Prawa autorskie do wszystkich treści obecnych na tej stronie należą do Sensors.nl, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, na przykład poprzez odniesienia do źródeł. Żadna część aplikacji, tekstów lub grafiki tej strony internetowej nie może być powielana i/lub upubliczniana poprzez drukowanie, fotokopiowanie, faksowanie, przepisywanie, przechowywanie w zautomatyzowanym pliku danych lub w jakikolwiek inny sposób, który dotyczy całości lub części przetwarzania, bez wyraźnej, wcześniejszej pisemnej zgody Sensors.nl.

OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIE

Sensors.nl używa plików cookies. Sensors.nl używa plików cookie do anonimowej analizy ruchu na stronie, dzięki czemu możemy dostosować funkcjonalność i skuteczność. Używamy również plików cookies do personalizacji treści i reklam po wyrażeniu zgody.

Cookies to małe pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez strony internetowe w celu usprawnienia doświadczeń użytkowników. Zgodnie z prawem, możemy przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli są one absolutnie niezbędne do korzystania z witryny. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Ta strona internetowa wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są ustawiane przez usługi stron trzecich wyświetlane na naszych stronach.

Twoja zgoda dotyczy następujących obszarów: www.sensors.nl

COOKIES (UMIESZCZANE BEZPOŚREDNIO):

Pliki cookie WordPress
Między innymi te pliki cookie śledzą, czy osoba odwiedzająca stronę jest zalogowana.

Pliki cookie Wordfence
Te pliki cookie są ustawione ze względów bezpieczeństwa. Wordfence jest w pełni zgodny z GDPR.

COOKIES (PO WYRAŻENIU ZGODY):

Pliki cookies: Google AdWords
Te pliki cookie są wykorzystywane do dostosowania reklam do profilu użytkownika, tak aby były one dla niego jak najbardziej odpowiednie.

Cookies: Google Analytics
W przypadku "Google Analytics" niektóre pliki cookie są ustawione w celu tworzenia raportów o naszych użytkownikach, aby ulepszyć stronę. Ponadto kod Analytics zawiera zdolność DoubleClick do wyświetlania odpowiednich banerów w sieci treści google.

Ciasteczka: Hotjar
Cel: Narzędzie Hotjar pozwala nam zobaczyć, gdzie klikają odwiedzający na stronie internetowej i w jakim stopniu odwiedzający przewijają strony. Dane te są całkowicie anonimowe i dlatego nie można ich powiązać z konkretnymi osobami.

O POLITYCE

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie może być od czasu do czasu zmieniana w celu ogłoszenia zmian i wynikających z nich konsekwencji w zakresie pozyskiwania danych i zarządzania nimi. W przypadku wprowadzenia zmian w tym dokumencie, na dole dokumentu można zobaczyć datę, kiedy zostało to ostatnio zrobione. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w sposobie przetwarzania danych oraz do modyfikacji warunków opisanych w polityce prywatności i plików cookie oraz do zastosowania tych modyfikacji do wszystkich Twoich danych. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, zgadzasz się na aktualne wówczas warunki polityki prywatności i plików cookies.

Więcej informacji na temat plików cookie i przepisów dotyczących plików cookie można znaleźć na stronie www.youronlinechoices.com.

Ostatnia edycja: 20 lipca 2020 r.