Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 τρόπων Τύπος: 255

 • Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εμβόλου άμεσης δράσης
 • Λειτουργία: 2/2 δρόμοι κανονικά κλειστοί
 • Εφαρμογές: Ουδέτερα υγρά (διατίθεται έκδοση για αέρια).
 • Κατάλληλο για κενό
 • Υλικό περιβλήματος: ορείχαλκος, AISI
 • Υλικά σφράγισης: PTFE
 • Ονομαστική διάμετρος έως DN 6 mm
 • Μέγιστη πίεση: 16 bar
 • Θερμοκρασία: υγρό -14 ... + 180 °C
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος max + 55 °C
 • Σύνδεση έως 1/2 "