Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 τρόπων Τύπος: 330

  • Περιστροφική βαλβίδα άγκυρας άμεσης δράσης 2 / 2 ή 3/2 δρόμων
  • Λειτουργία: 2/2 δρόμοι κανονικά κλειστοί
  • Εφαρμογές: νερό, ουδέτερα αέρια, βρώμικα, επιθετικά υγρά
  • Υλικό περιβλήματος: ορείχαλκος, ανοξείδωτος χάλυβας acc
  • Σφραγισμένα υλικά: FKM
  • Ονομαστική διάμετρος έως DN 4 mm
  • Μέγιστη πίεση: 10 bar
  • Θερμοκρασία: υγρό -10 ... + 90 °C
  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος max + 55 °C
  • Σύνδεση: 1/4 "