Nivå för gasflaska

Visa det enda resultatet

Nivå för gasflaska

Upptäck vårt sortiment av bärbara vätskenivåindikatorer från Coltraco Ultrasonics.

Vi är stolta över dessa högkvalitativa, tillförlitliga och exakta instrument, som tillverkas i Storbritannien och är utformade för att bestämma nivån i gasflaskor, inklusive CO2, FM-200™, NOVEC™ 1230, haloner och ett brett utbud av andra rena släckmedel.

Coltraco Ultrasonics är en global ledare inom övervakning av flytande och icke-flytande gasformiga släckningssystem, som ger växtskydd.