Συνδετήρας Τ για τη σύνδεση μονάδων διαύλου τηλεματικής CAN / S6 S6 3SC

20,00 (24,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Συνδετήρας Τ για μονάδες CANbus και S6

Διαθέσιμο σε αναδρομική παραγγελία