Κατανάλωση καυσίμου

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 21

179,50 (217,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
12,50 (15,13 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
472,65 (571,91 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
245,30 (296,81 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
247,00 (298,87 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)