Αίτημα πληρωμής μετά την πληρωμή:

Τα δεδομένα μας για τα αρχεία σας:

Επωνυμία εταιρείας

Marktechnical B.V.

Ταχυδρομική διεύθυνση

PO Box 324

5100 AH DONGEN

Διεύθυνση γραφείου

Lage Ham 172-178

5102 AE DONGEN

Αριθμός τηλεφώνου

+31-162-314285

Αριθμός φαξ

+31-162-321212

Γενική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

[email protected]

Ιστοσελίδα

www.marktechnical.nl

Αριθμός ΦΠΑ

NL8208.50.858.B01

Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου

17253796

Στοιχεία τράπεζας

ABN-AMRO

IBAN: NL42ABNA0521066247

BIC: ABNANL2A